UA-87751611-1
Welkom De Stichting De Toren Klokken Foto/Video Contact/Vacatures Donateur Nieuws Sponsors Links Privacy
© 2019 - Klokkenluidersgilde Vianen

Privacy statement

Klokkenluidersgildevianen.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor

dat de persoonlijke en zakelijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Met uw

toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over

speciale evenementen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een

mail te sturen naar info@klokkenluidersgildevianen.nl .

Klokkenluidersgildevianen.nl  zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze

uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het de stichting.

Klokkenluidersgildevianen.nl verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens in

overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Versie 25 mei 2018